Kontakt

oravpit@oravpit.sk

+421 911 558 699

Montáž rodinných domov

Napriek tomu, že Slovensko je i v tejto oblasti konzervatívnou krajinou, treba si uvedomiť skutočnosť, že čím skôr je dom postavený, tým menej nás v konečnom dôsledku bude stáť.

Montované rodinné domy nepatria k štandardu v oblasti výstavby rodinných domov, ale situácia sa v budúcnosti môže celkom ľahko zmeniť, predovšetkým preto, že ceny energií neustále stúpajú, rovnako ako i ceny pohonných hmôt. To sa, samozrejme premieta do všetkých nákladoadné nedostatky, je veľmi ťažké „nájsť vinníka“. Ak zveríme kompletnú stavebnú prípravu realizátorom montovaného domu, musia prevziať garančné záruky aj za základovú dosku a ostatné stavebné práce spojené s realizáciou domu.

Medzi ďalšie prednosti realizácie patrí aj skutočnosť, že montáž jednotlivých dielcov domu, teda stien a priečok prebieha obvykle v montážnej hale a nemuruje sa na mieste stavby a je teda nezávislá od vrtochov počasia, jednotlivé dielce majú presné rozmery a pri konečnej realizácii odpadá čas, počas ktorého musí stavba „vyschnúť“. Najdlhšia doba stavebných prác sa v tomto prípade vzťahuje na zretie základovej dosky, ktorá potrebuje na dôkladné ustálenie svojich vlastností približne šesť až osem týždňov. Samotná montáž jednotlivých dielcov domu by sa mohla rártať na hodiny.

Montované rodinné domy majú obvykle výborné tepelnoizolačné vlastnosti a pri dobre zvolených konštrukciách a presilení sa môžu radiť medzi nízkoenergetické. Domácich kutilov poteší určite aj skutočnosť, že pri vŕtaní rôznych otvorov do stien ide všetko ľahšie ako pri vŕtaní do murovanej stavby a na pripevnenie skrutiek a úchytiek do stien stačia iba tie, ktoré sa používajú na uchytávanie do dreva a aj ich montáž je veľmi jednoduchá

Záujem o montované domy v súčasnosti rastie. Ich nespornou výhodou je šetrenie času pri výstavbe, vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti a dom je možné takmer ihneď obývať. V súčasnej hektickej dobe, keď nás čas neustále tlačí, možnosť bývať vo vlastnom dome bez zbytočných zdržiavaní uvíta každý moderný človek.

 

Batizovce - montovaný rodinný dom

Realizácia výstavby na videu